Се разбира дека сфаќам колку глупа можам да бидам…

ex11