Се слуша блекање на коза, луѓето се загледуваат…

kazi