Во животов се сум постигнал без ничија помош!

sam