Кога се воздржуваш додека на сите не се сервира јадење на маса