Кога ќе ти кажат дека сепак не е доволно за 6

ne e dovolno