Кога ќе сфатиш дека си го заборавил мобилниот

mob