Сине, подобро да го положиш тој испит, во спротивно…

ispit