Синот му вели на таткото полицаец…

Синот му вели на таткото полицаец :
– Тато, купи ми молив.
Оди таткото во книжара.
– Дајте ми молив за трето одделение.
Продавачката (плавуша):
– За прва или за втора смена?

Loading...