Сите печурки се јадат, само некои се јадат само еднаш.

c44