Скапа е мудроста што се плаќа со искуство.

A11

Loading...