Школски прибор. Познато? :)

poznato

  • Andrej Vincent Timiovski

    очигледно за оние што вака размилувале за средно нема понатамошно образование… -_-