Само во нашата држава може да се чуе следниов дијалог…

rabota

Loading...
  • Babati i dedoti

    i so e tolku smesno