Кога пензионер ќе лоцира слободно место во автобусот

penzioner