Слушањето музика барем 5-10 минути дневно…

fakti5