Луѓе, слушнав дека во ноември температурата ќе биде 40 степени!

sneg