Шо ма… да не си фати дечко па нигде те нема…

kola