Трпе на паркинг го бакнува автомобилот по вратите…

solzi