Трпе, па кај си ти, што заврши, со што се занимаваш?

biolog