Шо вика математичар кога ќе види јака женска?

jako