Срцето е богатство кое не се продава и не се купува,туку се подарува!

9