Старо, го напуштам Економскиот факултет…

kakosakas