Што е тоа што мажот го дава, а жената го прима ?!

prezime