Што е тоа што и дупи и кини, почнува на буквата К…

kond