Што кажале Турците кога си оделе од Македонија?

turci