Светот им заповеда на жените, ние му заоиведаме на…

citati-311