Таму каде што мислат исто, никој не мисли којзнае што.

cit88