Тато, навистина ли од често користење Skype се станува глуп?

glup