Тато денес учителката ни постави едно прашање и само јас го знаев…

trajko