Тато, тато, дали сите бајки почнуваат со „си биле еднаш…“?

bajki