Ти факултетот го заврши со висок просек, така?

bravo