Она кога на шалтер ти кажат дека ти фали уште еден документ

salter