Ти се смеат затоа што си различен, а уствари…

raylicen