Тој не сака жени. Што е “ ТОЈ “ во реченицата?

peer