У мое време ќе влезеше со 20 денари во продавница…

dosla