Повеќе луѓе годишно умираат од убоди од пчела…

fakti1