Кога сфатиш дека тој е само уште еден во низата

niza