Вистината не е секогаш пријатна а ласкањето не е секогаш вистинито.

c33