Вистинскиот пријател во неволја се познава

prijatel