Влегувам во кафана и ја прашувам келнерката…

kelnerkata