Во древен Рим, се сметало како знак на лидерство…

fakti3