Кога ќе влезеш во кабинетот на професорот по потпис

potpis