Во секој момент, околу 0.7% од светската популација…

fakti2