Во животот не е важно кој те турнал да паднеш…

raka