Доколку САД би го скратиле својот воен буџет…

fakti3