Во 2002, просечното време на интернет било…

fakti2

Loading...