Времето е најдобар учител, но за жал, тоа…

vremeto