Може да ми кажеш искрено, какви ми се шансите со тебе?

vtor