За да не ја дознае тајната непријателот, не ја кажувај на пријателот.

citat88