Кога на слава татко ти ќе види како се фаќаш и за третото пиво

pivo