За вредноста на животот сте свесни тогаш, кога ќе ја…

citati99

Loading...